استارت شهر قشنگ٢
23june
0

استارت شهر قشنگ٢

بعد از ترور ناجوانمردانه سعيد كريميان مدير شبكه هاي پربيننده و محبوب جم، وقفه كوتاهي در روند توليدات و تغييرات اتفاق افتاد كه خوشبختانه مديريت جديد با قدرت و تاكيد بر ادامه مسير سعيد كريميان ، بررسي طرح ها و پروژه ها را آغاز كرده و در دستور كار قرار داده است ، كه با ياري خداوند بتواند با ارتقا كيفيت توليدات در شرايط مناسب،پاييز ٩٦ پرخاطره اي را براي مخاطبان رقم بزند. نگارش سريال شهر قشنگ به عنوان يكي از پروژه ها آغاز شده و به اميد خدا بعد از مراحل اوليه پيش توليد به فيلمبرداري خواهد رسيد، تيم توليد اميدوار است هرچه زودتر با شهرقشنگ ٢ ميهمان خانه هاي شما باشد.

ویدئو

اشتراک گذاری:

نظرات

نظر شما